Sejm Dzieci i Młodzieży

Uczennice z klasy III A kandydują na XXIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny temat traktuje  o lokalnych bohaterach. W ramach zadania rekrutacyjnego, gimnazjalistki zorganizowały spotkanie z księdzem Leonem Pawełczykiem, który wspominał swojego przyjaciela, księdza Jana Gdaka. Kto nie miał okazji brać udział w tym spotkaniu, a jest zainteresowany ciekawą biografią mieszkańca naszego miasta, zapraszamy do zapoznania się z poniższym tekstem.

Ksiądz Jan Gdak (31.03.1931 – 26.04.2013)

Przyszedł on na świat w roku 1931 w Imielinie. W wieku siedmiu lat rozpoczął edukację w Szkole Powszechnej, którą ukończył w roku zakończenia II wojny światowej. Kolejnym etapem edukacji była nauka w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach. W roku 1951 zdał w murach tej szkoły egzamin dojrzałości. Oprócz matury, przejawem jego dojrzałości było wstąpienie do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej – Tajne Harcerstwo Krajowe, które z czasem zmieniła nazwę na Szeregi Wolności. W skład organizacji wchodzili uczniowie niegodzący się z sowietyzacją i ateizacją kraju. Po maturze podjął on decyzję o wstąpieniu do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Na III roku studiów teologicznych został aresztowany 13 listopada 1953 roku za przynależność do Szeregów Wolności. W skutek zdrady organizacji, Urząd Bezpieczeństwa przystąpił do aresztowania jej członków. Wyrok Rejonowego Sądu Wojskowego w ówczesnym Stalinogrodzie (dzisiejszych Katowicach) głosił, iż Jan Gdak zostaje skazany na 6 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz utratę mienia. Wyrok odbywał najpierw w Katowicach, następnie w zamku w Nowym Wiśniczu, a na koniec w Krakowie. Swoje młodzieńcze lata spędził więc w murach więzienia.
Po odsiedzeniu wyroku, rozpoczął pracę jako katecheta świecki w szkołach podstawowych w Mysłowicach i w Katowicach. W tym okresie kontynuował dalsze studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Po ich ukończeniu, 24 czerwca 1962 roku, przyjął święcenia prezbiteratu w Katedrze Wrocławskiej pod wezwaniem Jana Chrzciciela z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka, późniejszego kardynała. Jego pierwsze parafie to: Żary (1962-1963), Namysłów (1963-1964), Wałbrzych (1964-1966), Kudowa – Zdrój (1966 – 1969), Wrocław (1969 – 1972). Najdłużej związany był z parafią w Kiełczowie pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, gdzie przez 30 lat był proboszczem. Poprotestancki kościół odnowił według liturgii posoborowej. Wybudował probostwo oraz połączył cmentarz poniemiecki z polskim jako jeden wspólny cmentarz parafialny. Jego parafianie pochodzili z różnych stron Polski, stąd jako proboszcza zachęcał ich do kultywowania ich religijnego folkloru. Tytuł magistra teologii obronił w 1994 roku w Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Jego praca magisterska nosiła tytuł „Życie religijno – moralne wiernych na terenie parafii Kiełczów w latach 1945 – 1994”, opisał w niej w sposób obiektywny problem moralny wypędzonych i osiedlanych na Ziemiach Zachodnich.
Ksiądz Jan był członkiem i kapelanem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddziału Wrocławskiego. W 1998 roku zarząd główny tego związku nadał mu Dyplom Uznania i przyznał Krzyż Więźnia Politycznego 1939 – 1956. W roku 2001 wyjechał do Chicago, gdzie włączył się w duszpasterstwo Polonii w Jezuickim Ośrodku Millenijnym. W tym czasie odbył podróże na Hawaje i do Honolulu. Rok później metropolita wrocławski, kardynał Henryk Gulbinowicz odznaczył księdza Gdaka tytułem Honorowego Kanonika Kolegiackiej Świętego Krzyża. Z powodu choroby nowotworowej w wieku 71 lat odszedł na emeryturę i powrócił do rodzinnego Imielina. W strukturach kościelnych pozostawał nadal kapłanem archidiecezji wrocławskiej. W ostatnich latach życia w kaplicy św. Ojca Pio na Oddziale Szpitalnym Rehabilitacji Ruchu w Lędzianach pełnił funkcję kapelana dla niepełnosprawnych pacjentów. 13 listopada 2005 roku przewodniczył Mszy Św. w kościele św. Klemensa w Lędzinach, sprawowanej w intencji członków szkolnej organizacji konspiracyjnej w 50 rocznicę aresztowań. 5 grudnia 2007 roku dostąpił zaszczytu odznaczenia Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanego przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ksiądz Jan Gdak zmarł w środę, 26 kwietnia 2013 roku w Imielinie i został pochowany na cmentarzu parafialnym. Na pogrzeb przybyli parafianie z Kiełczowa, a liturgii pogrzebowej przewodniczył arcybiskup wrocławski Marian Gołębiewski.

DSC_6989

DSC_7000

DSC_7002

DSC_7010

DSC_7017

DSC_7020

DSC_7021

DSC_7023

DSC_7033

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post