Święto nauczycieli i innych pracowników szkoły

W piątek celebrowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Podczas akademii pani dyrektor Anna Kubica złożyła wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom serdeczne życzenia z okazji święta oraz wręczyła nagrody w uznaniu wkładu pracy na rzecz szkoły. Miło było nam gościć przedstawiciela władz miasta – Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Lamika oraz emerytowanych nauczycieli. Uczniowie w podziękowaniu za trud pracy i okazywane serce przygotowali dla nauczycieli i innych pracowników szkoły program artystyczny. Były chóralne śpiewy, występy solistów, popisy gry na instrumentach i specjalne wydanie „Dziennika szkolnego”.

FOTOGALERIA

W związku z Dniem Edukacji Narodowej w Urzędzie Miasta w Imielinie odbyło się uroczyste spotkanie pracowników placówek oświatowych z władzami miasta oraz przedstawicielem ZNP – prezesem Markiem Fabrycznym, podczas którego zostały wręczone nagrody i listy gratulacyjne. Burmistrz Jan Chwiędacz złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się święta, w ciepłych słowach docenił trud pracy pedagogicznej i podkreślił odpowiedzialność, jaka spoczywa na nauczycielach, wychowawcach, opiekunach, za kształcenie młodych ludzi i przekazywanie im wartości. Satysfakcji z pracy zawodowej i kolejnych wspaniałych wyników w nauczaniu życzył również Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Lamik. Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali ze Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Dyrektor Anna Kubica i nauczyciel historii Mariusz Gąsiorczyk. Burmistrz wręczył ponadto listy gratulacyjne z wyrazami uznania pracownikom Szkoły na Górce, którzy w tym roku otrzymują odznaczenia państwowe. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przyznano Pani Dyrektor Annie Kubicy, natomiast medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadano nauczycielce języka polskiego SP1 Beacie Kubicy. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

22426547_821633534695616_8130158314439701337_o

22459256_821633711362265_1940923801951123047_o

22467780_821633681362268_2247836088778579921_o

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post