Szkolny konkurs edukacyjny w języku angielskim

FILM IT & SHARE IT
Regulamin konkursu
1. Celem konkursu jest stworzenie filmu edukacyjnego w j. angielskim obejmującego dziedzinę zainteresowań uczestników (muzyka, sport, kulinaria, podróże, kinematografia, literatura, sztuka itp.)
2. Konkurs skierowany jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie czteroosobowy).
4. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut.
5. Termin składania prac konkursowych u nauczycieli j. angielskiego upływa 20 grudnia 2017 r.
6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: poprawność językowa, pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.
7. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem
10.Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu.
Na zwycięzców czekają nagrody. Zapraszamy do udziału.

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post