Wycieczka Szkolnego Koła Caritas

Wolontariusze z szkolnego Koła Caritas 05.02 udali się do Muzeum Domu Macierzystego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które mieści się w Sosnowcu, przy ul. M. Teresy Kierocińskiej 25 (dawniej ul. Wiejska), w najstarszym klasztorze Zgromadzenia. Muzeum to składa się z kilku pomieszczeń: Izby wieluńskiej, izby krakowskiej, izby sieradzkiej. Zwiedzając poszczególne pomieszczenia zapoznaliśmy się z życiem Janiny Kierocińskiej, zasłużonej dla Sosnowca i regionu, poprzez wyeksponowanie jej osoby na tle wydarzeń historycznych (pomoc potrzebującym w czasie II wojny światowej, współpraca z Armią Krajową, ukrywanie dzieci żydowskich. Inne pomieszczenia to sala lekcyjna z licznymi portretami wychowanków, zrekonstruowana pracownia hafciarsko – krawiecka z dwoma oryginalnymi ornatami i sztandarem, osobiście wykonanymi przez Matkę Teresę, izba poświęcona działalności charytatywnej Zgromadzenia, w tym fotoplansze ukazujące ludzi (także pochodzenia żydowskiego), którzy doświadczyli tu ofiarnej pomocy, zwłaszcza w czasie okupacji hitlerowskiej, z fotografią dyplomu i medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” i autentyczną skrytką, w której w czasie wojny ukrywali się „zagrożeni”, cela zakonna Matki Teresy ( łóżko, szafa, sekretarzyk, habity, modlitewniki, zapiski wydatków, robótki…), sala plansz przedstawiających historię życia kandydatki na ołtarze. Na zakończenie udaliśmy się do kawiarenki jak i przy sarkofagu powierzyliśmy siebie opiece Matce Zagłębia Teresie Kierocińskiej. W księdze pamiątkowej zostawiliśmy wpis „Zostaliśmy zainspirowani do działalności charytatywnej” oby to się spełniło!! DZIĘKUJEMY!!

FOTORELACJA

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post