Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza

Zapraszamy do zapoznania się z Internetową Platformą Specjalistyczno – Doradczą, której głównym celem jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, poprzez przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu pogłębioną diagnozę i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego. Jednym z działań w ramach programu będzie organizacja wsparcia on-line dla rodziców, uczniów i nauczycieli, oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych/dyżury/ wraz z przeprowadzeniem badań jakościowych W ramach prowadzonego doradztwa będzie prowadzona badawczo-naukowa diagnoza, która będzie miała na celu uzyskanie praktycznych informacji m.in. na temat najpilniejszych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli związanych z procesem kształcenia.

LINK DO PLATFORMY 

WIĘCEJ O PLATFORMIE

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post