Przedegzaminacyjne warsztaty polonistyczne

Za ósmoklasistami kolejny dzień intensywnych powtórek, dziś z języka polskiego. Uczniowie w nowych zespołach (mieszanka klas) rozwiązywali różne typy zadań egzaminacyjnych, stosując wiele metod nauki. Ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, powtórka z lektur i ze znajomości środków poetyckich, utrwalenie wiedzy o gatunkach i rodzajach literackich, redagowanie krótkich i długich form wypowiedzi, rozpoznawanie utworów po cytatach i elementach ikonicznych, pisanie, uzupełnianie, zaznaczanie, układanie trimino i wykonywanie ćwiczeń interaktywnych z wykorzystaniem smartfonów … Tak, to był zdecydowanie intensywny dzień. Różnorodność dotyczyła nie tylko zadań i form pracy, uczniowie w trzech blokach warsztatowych mieli też okazję uczyć się z różnymi polonistami. No i można było (ba, nawet należało) legalnie korzystać na lekcji z telefonu 😁

FOTORELACJA 

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post