English is fun

Pierwszaki rozpoczęły rozdział pierwszy, w którym opowiadają o przedmiotach szkolnych. Dzieci biorą czynny udział w zajęciach, poprzez dotyk, słuch i mowę, co pozwala na zapamiętanie jak największej ilości zdań. A to wszystko w formie zabawy☺️ English is fun.

FILM 

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post