Kolejne zagraniczne szkolenie dla nauczycieli za nami!!

W dniu dzisiejszym w ramach projektu Erasmus+ druga grupa nauczycieli powróciła z 6-dniowego szkolenia ,,Digital Education Tools” w Portugalii. Uczestnicy mobilności w Lizbonie poszerzyli swoje kompetencje językowe, wzbogacili swój warsztat pracy w oparciu o nowinki technologiczne oraz programy i aplikacje wykorzystywane w nauczaniu. Wśród nich największym zainteresowaniem w pracy z naszymi uczniami z pewnością będą cieszyć się: answergarden, menti, TedEd for education, vocaroo, wheeldecide, classtoolsnet, zeemaps, padlet, jamboard oraz wakelet. Ponadto, nauczyciele pozyskali wiedzę z zakresu tworzenia i edytowania prezentacji, filmów oraz współpracy z uczniem i organizowania zadań w chmurze. Bardzo ważnym elementem szkolenia było poznanie metod ewaluacji pracy własnej oraz pracy z uczniem. Szkolenie to z pewnością przełoży się na podniesienie efektywności nauczania oraz większą informatyzację procesu nauczania. Mobilność w Portugalii pozwoliła na nawiązanie kontaktów i wymianę cennych doświadczeń z nauczycielami innych krajów europejskich, w tym: Grecji, Niemiec i Bułgarii, co przełoży się na umiędzynarodowienie naszej szkoły, współpracę i wymianę projektów uczniowskich w dalszej perspektywie.
Projekt Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000129845 ,,THINK GLOBAL ACT LOCAL” dofinansowany przez Unię Europejską.

FILM 

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post