Powrót ze szkolenia na Teneryfie

Trzecia i ostatnia grupa nauczycieli z naszej szkoły właśnie wraca do Imielina z mobilności na Teneryfie. Szkolenie naszej kadry dotyczyło:
nabywania kompetencji proekologicznych,
świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju,
zmian klimatycznych,
odpowiedzialnej konsumpcji,
przetwarzania odpadów i materiałów naturalnych jako narzędzia dla edukacji, a także
minimalizowania odcisku węglowego dla naszej planety.
Nauczyciele pogłębili swoją wiedzę na temat ekologii, nauczyli się w jaki sposób pracować i rozmawiać z uczniami, by kształtować ich myślenie o klimacie, środowisku, zrównoważonym rozwoju oraz uwrażliwiać na problemy i wyzwania ekologiczne.
Mobilność została sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Projekt Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000129845 ,,THINK GLOBAL ACT LOCAL”.

FILM

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post