Rola tablicy interaktywnej w nauczaniu matematyki w naszej szkole

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu pozwala zmienić u uczniów podejście do nauczanych przedmiotów, szczególnie do matematyki, uważanej zarówno przez uczniów jak i rodziców jako jednego z trudniejszych. W naszej szkole wykorzystujemy „Aktywne Tablice” w nauczaniu. Praca na lekcji z nimi bardziej angażuje uczniów w tok lekcji, sprzyja zainteresowaniu się nauką, wyzwala aktywność i chęć poznania, przyspiesza i ułatwia nabywanie różnorodnych umiejętności oraz wyzwala twórczość. Prezentujemy przykładowe wykorzystanie interaktywnej tablicy na matematyce w klasach czwartych.

FILM 

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post