I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górnym Śląsku

24.05.2016r. w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górnym Śląsku – kulturze, zwyczajach, języku. Konkurs składał się z dwóch etapów.
I etap – obejmował test zawierający pytania dotyczące Powstań Śląskich, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Wielkich Ślązaków, Noblistów.
II etap – zabawa edukacyjna dotycząca znajomości regionu Górnego Śląska i gwary, rozwiązywanie krzyżówek, slajdy. W konkursie brały udział cztery drużyny z: Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, Gimnazjum w Imielinie, Gimnazjum nr 3 w Goławcu, Gimnazjum nr 1 w Lędzinach.
III miejsce przypadło w udziale naszym uczennicom: Karolinie Szewczyk i Natalii Gniełce.

Share Now

Maria Habryka

Więcej wpisów od Maria Habryka

Related Post