REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DLACZEGO NASZA PLACÓWKA?

DOSKONAŁE ZAPLECZE REKREACYJNO - SPORTOWE

Nasi uczniowie mają do dyspozycji nowo wybudowane korty do squasha, nowoczesną halę widowiskowo - sportową, na której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego oraz boiska zewnętrzne.

DOSKONAŁE WYPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH

Każda sala wyposażona jest w materiały potrzebne do prowadzenia lekcji, np. mapy, modele, czy plansze oraz komputer i rzutnik (w 3 klasach zamontowane są tablice interaktywne), dzięki którym uczniowie mogą zobaczyć materiały dostępne w sieci.

WIELE OSIĄGNIĘĆ W KONKURSACH

W tym powiatowych, kuratoryjnych i ogólnokrajowych.